Mannavital Vitamine K2 Platinum Nf Caps 60

Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

VITAMINE K2 PLATINUM:

menaquinone-7 uit natto in de preventie en aanpak van osteoporose, atherosclerose en kanker.

De "calciumparadox" is de term die het tegelijk voorkomen van botontkalking en slagaderverkalking in onze leefwereld weergeeft. Veel mensen vertonen namelijk een gebrek aan de substantie die zowel calcium in de botten neerzet als weghoudt uit de slagaderwand: vitamine K2. VITAMINE K2 PLATINUM van Mannavital bevat met menaquinone-7 uit het gefermenteerde sojaproduct natto de actiefste vorm van vitamine K2 en dit onder de vorm van het kwaliteitsextract MENAQ-7®, dat in klinische studies zijn werkzaamheid tegen zowel osteoporose als tegen atherosclerose heeft bewezen. VITAMINE K2 PLATINUM kan ook ingezet worden in de preventie van kanker.

Hoe VITAMINE K2 inzetten voor meer succes?

 • Preventie/aanpak van osteoporose:

• met VITAMINE D3 PLATINUM , SILICIUM PLATINUM en eventueel MSM PLATINUM

• met vitamine D3, calcium, magnesium en zink in goed opneembare vormen (zoals in het totaalpreparaat

OSTEOTON)

 • Preventie/aanpak atherosclerose:

• met KYOLIC PLATINUM en eventueel MARINEPA GOLD

• met gefermenteerde knoflook, visolie, vitamines B6, B9, B12 en D3 (zoals in het totaalpreparaat KYOLIC EPA+K2)

 • Preventie van/steun bij (prostaat)kanker:

• Met SALVESTROL PLATINUM , SHIITAKE PLATINUM en eventueel UBIQUINOL PLATINUM (met selenium!)

Gebruik

1 à 2 capsule per dag, met een glas water, bij één van de hoofdmaaltijden

Samenstelling

Actief ingrediënt per capsule:

 • 180 mcg menaquinone-7 onder de vorm van natto-extract (MENAQ-7®):

 • in de beenderen katalyseert vitamine K2 de omzetting van het aminozuur glutaminezuur (Glu) tot gammacarboxylglutaminezuur (Gla) in het eiwit osteocalcine, gevormd door de osteoblasten (beenvormende cellen). Door deze carboxylatie wordt de inactieve vorm van osteocalcine omgezet tot de geactiveerde vorm, die kan calcium opnemen en vastleggen in de beendermatrix

 • in de vaatwanden activeert vitamine K2 de zogenaamde Matrix GLA-proteïnes (MGP), die calcium kunnen binden en zo beletten dat het deel gaat uitmaken van de atherosclerotische plaques.

Indicatie

Belangrijkste indicaties van VITAMINE K2 PLATINUM:

1. OSTEOPOROSE (BOTONTKALKING) en OSTEOPENIE (VOORSTADIUM OSTEOPOROSE):

verschillende studies bewijzen het nut van vitamine K2 in de preventie en aanpak van osteoporose, onder meer bij patiënten die corticoïden gebruiken(1,2,3), die lijden aan de ziekte van Parkinson(4) of verlammingsverschijnselen vertonen door een beroerte(5). Maar vitamine K2 wordt uiteraard het meest ingezet in de preventie en aanpak van postmenopauzale osteoporose. In een drie jaar durende studie namen 244 vrouwen tussen 55 en 65 jaar dagelijks ofwel 180 mcg vitamine K2 (MENAQ-7®, dosis zoals in VITAMINE K2 PLATINUM) ofwel een placebo in. Na afloop van de studie vertoonden de vrouwen op het placebo gemiddeld een afname van de botdensiteit (botdichtheid) met 1,5 %, terwijl de vrouwen op vitamine K2 minder dan een 0,5 % afname van de botdensiteit vertoonden(6) (dit is een verschil van meer dan 1 % enkel door vitamine K2; uiteraard zal een combinatie met o.a. vitamine D3 nog betere resultaten opleveren). Belangrijk om weten is het feit dat vitamine K2 niet interfereert met bisfosfonaten (medicijnen ingezet bij osteoporose), maar integendeel een additief effect uitoefent(7,8).

2. ATHEROSCLEROSE (SLAGADERVERKALKING) en dus PREVENTIE VAN HART- en VAATZIEKTEN:

een aantal dierenproeven hadden in het verleden al aangetoond dat vitamine K2 (en niet K1) de verkalking van atherosclerotische plaques afremde(9,10). Ook constateerde men na analyse van het dieet van 564 oudere vrouwen en het tomografisch meten van de arteriële calcificatie, dat een hogere inname van vitamine K2 duidelijk geassocieerd was met een lagere calcificatie in de kransslagaders(11). Overtuigend is ook de grote epidemiologische "Rotterdamstudie"(12). Hierbij werd gezien dat degenen in de groep met het hoogste derde qua inname van vitamine K2 in vergelijking met degenen die het minst ervan innamen: 52 % minder kans maakten op het ontwikkelen van ernstige calcificatie in de bloedvaten, 41 % minder kans maakten op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en 57 % minder kans liepen om te sterven aan een hartziekte. Dit verband werd niet gezien bij vitamine K1. De grootste bevestiging komt uit de hoger, bij osteoporose aangehaalde studie(33): bij de dames die dagelijks 180 mcg vitamine K2 (MENAQ-7®, dosis zoals in VITAMINE K2 PLATINUM) innamen, constateerde men na 3 jaar niet alleen dat vitamine K2 het stijver of star worden van de bloedvaten had afgeremd, er was zelfs een statistisch significante toename van de vaatwandelasticiteit, wat een afname van de calcificatie suggereert! (Dat ging logischerwijze gepaard met een toename van de bloedspiegel van het hoger vernoemde matrix GLA-proteïne of MGP). In de placebogroep werd er daarentegen een toename van de starheid van de bloedvaten (vastgesteld door de progressie van atherosclerose). Het zeer grote belang van vitamine K2 blijkt ook uit een studie die gegevens verzamelde uit 168 landen en keek naar de factoren die mee aan de basis liggen van vroege cardiovasculaire sterfte voor 65 jaar. Zo zag men dat mensen die minder dan 5 mcg vitamine K2 innamen per 2000 kcal voedsel, een sterfterisico door vaatziekten vertoonden dat 2,2 maal groter was dan bij mensen die meer dan 24 mcg vitamine K2 innamen per 2000 kcal voedsel. Wanneer werd vergeleken met andere risicofactoren zag men dat vitamine K2-gebrek voor wat betreft het risico op vroegtijdige sterfte door vaatziekten, minstens even erg was als roken, erger was dan overmatig alcoholgebruik en iets minder erg was dan hoge bloeddruk(34). De onderzoekers concludeerden dat de huidige gezondheidsadviezen ter preventie van hart- en vaatziekten grondig zouden moeten aangepast worden met extra aandacht voor vitamine K2 in de voeding.

3. PREVENTIE VAN KANKER (o.a. PROSTAATKANKER): in verschillende studies op menselijke kankercellijnen en bij dieren is aangetoond dat vitamine K2 het ontstaan en de progressie van diverse soorten kanker afremt via verschillende mechanismen(13-29). Hiertoe behoren onder meer leverkanker (hepatocellulair carcinoma), longkanker (kleincellig, plaveiselcel en adenocarcinoom), colon- en rectumkanker, maagkanker en hersenkanker. Opmerkelijk is ook de waarde van vitamine K2 bij "preleukemie" of myelodysplastisch syndroom, waarbij het de apoptose (geprogrammeerde celdood) van leukemische cellen induceert(29-31). Aan te stippen is ook de rol die vitamine K2 kan spelen in het helpen voorkomen van prostaatkanker: in een epidemiologische studie waarbij 11.000 mannen werden gevolgd, zag men een omgekeerde correlatie tussen de hoeveelheid vitamine K2 in het dieet en de kans op prostaatkanker(32). Een hogere inname van vitamine K2 deed de kans op prostaatkanker met 35 % dalen, vooral van de meer agressieve vormen.

Referenties:

 1. Rehman Q, Lane NE. Effect of glucocorticoids on bone density. Med Pediatr Oncol 2003;41:212-216.

 2. Yonemura K, Kimura M, Miyaji T, Hishida A. Short-term effect of vitamin K administration on prednisolone-induced loss of bone mineral density in patients with chronic glomerulonephritis. Calcif Tissue Int 2000;66:123-128.

 3. Yonemura K, Fukasawa H, Fujigaki Y, Hishida A. Protective effect of vitamins K2 and D3 on prednisolone-induced loss of bone mineral density in the lumbar spine. Am J Kidney Dis 2004;43:53-60.

 4. Sato Y, Honda Y, Kaji M, et al. Amelioration of osteoporosis by menatetrenone in elderly female Parkinson's disease patients with vitamin D deficiency. Bone 2002;31:114-118.

 5. Sato Y, Honda Y, Kuno H, Oizumi K. Menatetrenone ameliorates osteopenia in disuse-affected limbs of vitamin D- and K deficient stroke patients. Bone 1998;23:291-296.

 6. M..H.J. Knapen, N.E. Drummen, E. Smit, C. Vermeer, E. Theuwissen. Three year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy menopausal women. Osteoporosis International. March 2013.

 7. Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. Combined treatment with vitamin K2 and bisphosphonate in postmenopausal women with osteoporosis. Yonsei Med J 2003;44:751-756.

 8. Hiruma Y, Nakahama K, Fujita H, Morita I. Vitamin K2 and geranylgeraniol, its side chain component, inhibited osteoclast formation in a different manner. Biochem Biophys Res Commun 2004;314:24-30.

 9. Seyama Y, Horiuch M, Hayashi M, Kanke Y. Effect of vitamin K2 on experimental calcinosis induced by vitamin D2 in rat soft tissue. Int J Vitam Nutr Res 1996;66:36-38.

10.Kawashima H, Nakajima Y, Matubara Y, et al. Effects of vitamin K2 (menatetrenone) on atherosclerosis and blood coagulation in hypercholesterolemic rabbits. Jpn JPharmacol 1997;75:135-143.

11.J.W.J. Beulens, M.L. Bots, F. Atsma, M-L. E.L. Bartelink, M. Prokop, J. M. Geleijnse, J.C.M. Witteman, D. E. Grobbee, Y.T. van der Schouw. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis, April 2009 (Vol. 203, Issue 2, 489-493)

12.J.M. Geleijnse et al. Dietary intake of vitamin K-2 reduces the risk of cardiac events and aortic atherosclerosis: The Rotterdam Study. Journal of Nutrition 134 (2004) 3100-3105.

13.Nishikawa Y, Wang Z, Kerns J, et al. Inhibition of hepatoma cell growth in vitro by arylating and non-arylating K vitamin analogs. Significance of protein tyrosine phosphatase inhibition. J Biol Chem 1999;274:34803-34810.

14.Sun L, Yoshii Y, Miyagi K, Ishida A. Proliferation inhibition of glioma cells by vitamin K2. No Shinkei Geka 1999;27:119-125. [Article in Japanese]

15.Yaguchi M, Miyazawa K, Otawa M, et al. Vitamin K2 therapy for a patient with myelodysplastic syndrome. Leukemia 1999;13:144-145.

16.Nishikawa Y, Carr BI, Wang M, et al. Growth inhibition of hepatoma cells induced by vitamin K and its analogs. J Biol Chem 1995;270:28304-28310.

17.Miyazawa K, Yaguchi M, Funato K, et al. Apoptosis/differentiation-inducing effects of vitamin K2 on HL-60 cells: dichotomous nature of vitamin K2 in leukemia cells. Leukemia 2001;15:1111-1117.

18.Sakai I, Hashimoto S, Yoda M, et al. Novel role of vitamin K2: a potent inducer of differentiation of various human myeloid leukemia cell lines. Biochem Biophys Res Commun 1994;205:1305-1310.

19.Yaguchi M, Miyazawa K, Katagiri T, et al. Vitamin K2 and its derivatives induce apoptosis in leukemia cells and enhance the effect of all-trans retinoic acid. Leukemia 1997;11:779-787.

20.Yaguchi M, Miyazawa K, Otawa M, et al. Vitamin K2 selectively induces apoptosis of blastic cells in myelodysplastic syndrome: flow cytometric detection of apoptotic cells using APO2.7 monoclonal antibody. Leukemia 1998;12:1392-1397.

21.Mizuta T, Ozaki I. Clinical application of vitamin K for hepatocellular carcinoma. Clin Calcium. 2007 Nov;17(11):1693-9.

22.Otsuka M, Kato N, Shao RX, et al. Vitamin K2 inhibits the growth and invasiveness of hepatocellular carcinoma cells via protein kinase A activation. Hepatology. 2004 Jul;40(1):243-51.

23.Yamamoto T, Nakamura H, Liu W, et al. Involvement of hepatoma-derived growth factor in the growth inhibition of hepatocellular carcinoma cells by vitamin K(2). J Gastroenterol. 2009;44(3):228-35.

24.Kuriyama S, Hitomi M, Yoshiji H, et al. Vitamins K2, K3 and K5 exert in vivo antitumor effects on hepatocellular carcinoma by regulating the expression of G1 phase-related cell cycle molecules. Int J Oncol. 2005 Aug;27(2):505-11.

25.Matsumoto K, Okano J, Nagahara T, Murawaki Y. Apoptosis of liver cancer cells by vitamin K2 and enhancement by MEK inhibition. Int J Oncol. 2006 Dec;29(6):1501-8.

26.Sun L, Yoshii Y, Miyagi K, Ishida A. Proliferation inhibition of glioma cells by vitamin K2. No Shinkei Geka. 1999 Feb;27 (2):119-25.

27.Tokita H, Tsuchida A, Miyazawa K, et al. Vitamin K2-induced antitumor effects via cell-cycle arrest and apoptosis in gastric cancer cell lines. Int J Mol Med. 2006 Feb;17(2):235-43.

28.Ogawa M, Nakai S, Deguchi A, et al. Vitamins K2, K3 and K5 exert antitumor effects on established colorectal cancer in mice by inducing apoptotic death of tumor cells. Int J Oncol. 2007 Aug;31(2):323-31

29.Yaguchi M, Miyazawa K, Otawa M, et al. Vitamin K2 selectively induces apoptosis of blastic cells in myelodysplastic syndrome: flow cytometric detection of apoptotic cells using APO2.7 monoclonal antibody. Leukemia. 1998 Sep;12(9):1392-7.

30.Nishimaki J, Miyazawa K, Yaguchi M, et al. Vitamin K2 induces apoptosis of a novel cell line established from a patient with myelodysplastic syndrome in blastic transformation. Leukemia. 1999 Sep;13(9):1399-405.

31.Miyazawa K, Yaguchi M, Funato K, et al. Apoptosis/differentiation-inducing effects of vitamin K2 on HL-60 cells: dichotomous nature of vitamin K2 in leukemia cells. Leukemia. 2001 Jul;15(7):1111-7.

32.Nimptsch et al. Dietary intake of vitamin K and risk of prostate cancer in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Heidelberg). Am J Clin Nutr April 2008 vol. 87 no. 4 985-992

33.Knapen MH, Braam LA, Drummen NE, Bekers O, Hoeks AP, Vermeer C. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women: double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015 Feb 19;113(5). [Epub ahead of print

34.Cundiff DK, Agutter PS. Cardiovascular Disease Death Before Age 65 in 168 Countries Correlated Statistically with Biometrics, Socioeconomic Status, Tobacco, Gender, Exercise, Macronutrients, and Vitamin K. Cureus. 2016 Aug 24;8(8):e748. doi: 10.7759/cureus.748.

Details
CNK3521176
FabrikantenMannavita
MerkenMannavital
Breedte58 mm
Lengte91 mm
Diepte58 mm