Novoeight 2000 Iu 1 Fl Pdr + 1 Voorgev Spuit Solv

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen (eerder behandeld)

 • De dosis en duur van de substitutietherapie zijn afhankelijk van de ernst van de factor VIII-deficiëntie, de plaats en de omvang van de bloeding en de klinische toestand van de patiënt.
  • Benodigd aantal eenheden = lichaamsgewicht (kg) x gewenste factor VIII- verhoging (%) (IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl).
 • Doseringsleidraad bij bloedingen en operatieve ingrepen: zie bijsluiter.
 • Toedieningswijze

 • Langdurige profylaxe:
  • 20 - 40 IE factor VIII /kg lichaamsgewicht elke tweede dag, of
  • 20-50 IE factor VIII per kg lichaamsgewicht driemaal per week.

  Kinderen < 12 j (eerder behandeld)

 • Langdurige profylaxe:
 • 25-50 IE factor VIII /kg lichaamsgewicht elke tweede dag, of
 • 25-60 IE factor VIII /kg lichaamsgewicht driemaal per week.
 • IV gebruik.
 • Aanbevolen infusiesnelheid: 1-2 ml /min.
 • Instructies voor reconstitutie en injectie: de bijsluiter raadplegen.
Indicatie

Hemofilie A

 • Behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie).
 • NovoEight kan bij alle leeftijdsgroepen worden gebruikt.
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Bekende allergische reactie op hamstereiwit.

Details
CNK3128030
FabrikantenNovo Nordisk Pharma
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter