Idelvion 1000ie/ 5,0ml Pdr + Solv Voor Opl Inj Set

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Behandeling

 • De dosis en de duur van de substitutietherapie hangen af van de ernst van de factor IX-deficiëntie, de locatie en omvang van de bloeding en de klinische toestand van de patiënt.
 • De werkzaamheid en veiligheid werd enkel vastgesteld bij eerder behandelde patiënten.

PATIENTEN < 12 JAAR

 • Dosis (IE) = lichaamsgewicht (kg) x gewenste stijging van factor IX (IE/dl) x 1 dl/kg.

PATIENTEN = OF > 12 JAAR

 • Dosis (IE) = lichaamsgewicht (kg) x gewenste stijging van factor IX (IE/dl) x 0,77 dl/kg.
 • Bloeding (lichte of matige gewrichtsbloeding, spierbloeding (behalve m. iliopsoas), bloeding in de mond):
  • Vereiste factor IX-spiegel: 30-60 (%) (IE/dl).
  • Enkelvoudige dosis. Een onderhoudsdosis na 24-72 uur indien er nog tekenen van bloeding zijn.
 • Ernstige bloeding (levensbedreigende bloedingen, diepe spierbloeding, incl. de m. iliopsoas):
  • Vereiste factor IX-spiegel: 60-100 (%) (IE/dl).
  • 1e week: herhaal om de 24-72 uur; daarna een wekelijkse onderhoudsdosis tot de bloeding stopt en genezing verkregen is.
 • Kleine operatie (incl. ongecompliceerde tandextractie):
  • Vereiste factor IX-spiegel: 50-80 (%) (IE/dl) (initiële spiegel).
  • Enkelvoudige dosis. Zo nodig kan een onderhoudsdosis gegeven worden na 24-72 uur tot de bloeding stopt en genezing verkregen is.
 • Grote operatie:
  • Vereiste factor IX-spiegel: 60-100 (%) (IE/dl) (initiële spiegel).
  • Herhaal om de 24-72 uur tijdens de 1e week. Daarna een onderhoudsdosis 1- tot 2-maal per week tot de bloeding stopt en genezing verkregen is.

  Profylaxe

  • Langdurige profylaxe bij ernstige hemofilie-B:
  • doorgaans 35 tot 50 IE/kg, eenmaal per week (ook pediatrische patiënten);
  • soms tot max. 75 IE/kg om de 10 of 14 dagen (enkel bij patiënten die goed onder controle zijn met een toediening van 1x/week);
  • in sommige gevallen kunnen kortere toedieningsintervallen of hogere doses noodzakelijk zijn (vooral bij jongere patiënten).
 • Bij bloedingsvoorval tijdens profylaxe:
  • profylactische schema voortzetten met 2 doses, met een tussenpoos van min. 24 uur.

  Toedieningswijze

  • Langzame IV injectie met een snelheid van max. 5 ml/min.
  • Reconstitutie:
  • Breng het oplosmiddel op kamertemperatuur (onder 25 °C).
  • Verwijder de dop van de injectieflacon met het product en van de injectieflacon met het oplosmiddel en behandel de stoppen met een antiseptische oplossing. Laat drogen voor u de Mix2Vial (verpakking met het medisch hulpmiddel) opent.
  • Open de Mix2Vial door het deksel eraf te trekken. Haal de Mix2Vial NIET uit de blisterverpakking.
  • Zet de injectieflacon met het oplosmiddel op een effen, schoon oppervlak en houd de injectieflacon stevig vast. Pak de Mix2Vial vast samen met de blisterverpakking en duw de punt van het blauwe adapteruiteinde recht omlaag door de stop van de injectieflacon met het oplosmiddel heen.
  • Verwijder voorzichtig de blisterverpakking van de Mix2Vial-set door ze bij de rand vast te houden en verticaal omhoog te trekken.
  • Plaats de injectieflacon met het poeder op een effen, stevig oppervlak. Draai de injectieflacon met het oplosmiddel met daarop de Mix2Vial-set om en duw de punt van het transparante adapteruiteinde recht omlaag door de stop van de injectieflacon met het poeder heen. Het oplosmiddel zal automatisch in de injectieflacon met het poeder vloeien.
  • Pak de poederkant van de Mix2Vial-set vast met één hand en pak met de andere hand de oplosmiddelkant vast. Draai de set zorgvuldig tegen de wijzers van de klok in los in twee stukken. Gooi de injectieflacon met het oplosmiddel met daarop de blauwe Mix2Vial-adapter weg.
  • Draai de injectieflacon met het poeder met daarop de transparante adapter zachtjes in het rond tot de substantie volledig opgelost is. NIET schudden.
  • Zuig lucht op in een lege, steriele spuit. Houd de injectieflacon met het product rechtop en draai de spuit met de wijzers van de klok mee vast op de luerlock van de Mix2Vial. Spuit lucht in de injectieflacon met het product.
 • Opzuigen en toediening:
  • Houd de plunjer van de spuit ingedrukt, draai het systeem ondersteboven en zuig de oplossing in de spuit door de plunjer langzaam terug te trekken.
  • Nu de oplossing is overgebracht naar de spuit, houdt u het spuitje stevig vast (met de plunjer van de spuit naar beneden gericht) en ontkoppelt u de transparante Mix2Vial-adapter van de spuit door de adapter tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Indicatie

Hemofilie B

Behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie-B (aangeboren factor-IX-deficiëntie).

Details
CNK3430360
FabrikantenCSL Behring
Breedte97 mm
Lengte111 mm
Diepte80 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter