Neupogen 48 Ser 5 Sc/iv 480mcg/0,5ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Standaard cytotoxische chemotherapie

 • Aanbevolen dosis: 0,5 miljoen eenheden (5 µg)/kg/dag als een dagelijkse subcutane injectie of als een dagelijkse intraveneuze infusie van 30 min
 • De eerste dosis dient niet eerder dan 24 uur na de cytotoxische chemotherapie te worden toegediend.

Na beenmergtransplantatie

 • Aanbevolen aanvangsdosis: 1,0 miljoen eenheden (10 mcg)/kg/dag via infuus gedurende 30 minuten of 24 uur of SC binnen 24 uur na de cytotoxische chemotherapie

Mobilisatie van PBPC's

 • Monotherapi

 • Aanbevolen aanvangsdosis: 1,0 miljoen eenheden (10 mcg)/kg/dag, toegediend gedurende 5 tot 7 opeenvolgende dagen via een continue SC infusie over 24 uur of één SC injectie per dag

 • Na een myelosuppressieve chemotherapie:
 • Aanbevolen aanvangsdosis: 0,5 miljoen eenheden (5 mcg)/kg/dag SC per dag vanaf de eerste dag na stopzetting van de chemotherapie totdat het verwachte neutrofielennadir overschreden is en het aantal neutrofielen de normaalwaarde heeft bereikt
 • Gezonde donoren voorafgaand aan allogene PBPC transplantati
 • Dosis van 10 mcg/kg/dag SC gedurende 4 tot 5 opeenvolgende dagen

Ernstige chronische neutropenie

 • Congenitale neutropeni
 • Aanbevolen aanvangsdosis: 1,2 miljoen eenheden (12 mcg)/kg/dag SC in één enkele dosis of verdeeld over meerdere doses.
 • Idiopathische of cyclische neutropeni
 • Aanbevolen aanvangsdosis: 0,5 miljoen eenheden (5 mcg)/kg/dag SC in één enkele dosis of verdeeld over meerdere doses
 • Na één tot twee weken behandeling mag de aanvangsdosis naargelang de respons van de patiënt worden verdubbeld of gehalveerd.
 • Daarna mag de dosis om de 1 tot 2 weken individueel worden aangepast

HIV infectie

 • Correctie van een neutropeni
 • Aanbevolen aanvangsdosis: 0,1 miljoen eenheden (1 mcg)/kg/dag dagelijks SC
 • Titratie tot een maximum van 0,4 miljoen eenheden (4 mcg)/kg/dag
 • Handhaving van een normaal aantal neutrofiele
 • Initieel de dosis aanpassen naar een dosis van 30 miljoen eenheden (300 mcg)/dag SC om de andere dag
 • Verdere dosisaanpassingen kunnen noodzakelijk zijn op basis van het ANC van de patiënt

Toedieningswijze

 • Voor infusie: oplossing verdunnen in 20 ml 5% glucose-oplossing
 • Verdunning tot een eindconcentratie van minder dan 0,2 miljoen eenheden (2 mcg) per ml wordt nooit aanbevolen
Indicatie
 • Reductie van de duur van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie bij patiënten die worden behandeld met standaard cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastische syndromen)
 • Reductie van de duur van de neutropenie bij patiënten die een myelo-ablatieve behandeling gevolgd door een beenmergtransplantatie ondergaan, bij wie rekening wordt gehouden met een verhoogd risico op een langdurige ernstige neutropenie
 • Mobilisatie van perifere bloedvoorlopercellen (PBPC's)
 • Ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie bij kinderen en volwassenen met een absoluut aantal neutrofielen (ANC) = 0,5 x 10^9/l en een verleden van ernstige of recidiverende infecties
 • Behandeling van aanhoudende neutropenie (ANC minder dan of gelijk aan 1,0 x 10^9/l) bij patiënten met een HIV infectie in een vergevorderd stadium om de kans op bacteriële infecties te verminderen wanneer andere opties om neutropenie te behandelen ongeschikt zijn
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Details
CNK1728104
FabrikantenAmgen
Breedte110 mm
Lengte140 mm
Diepte50 mm
Verpakkingshoeveelheid5
Bijsluiter