Olmesartan/Amlodipin/Hct EG 40/10/25,0 Filmtabl100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.DoseringDe geadviseerde dosering van Olmesartan/Amlodipine/HCT EG is één tablet per dag.Wijze van toedieningU kunt de tablet met of zonder voedsel innemen. Slik de tablet met wat vloeistof door (zoals een glas water). Kauw niet op de tablet. Neem de tablet niet in met pompelmoessap.Neem uw dagelijkse dosis, indien mogelijk, elke dag op hetzelfde tijdstip in, bijvoorbeeld bij het ontbijt.De breukstreep is niet bedoeld om de tablet te breken.De breukstreep is niet bedoeld om de tablet te breken.Heeft u te veel van Olmesartan/Amlodipine/HCT EG ingenomen?Als u te veel tabletten inneemt dan kunt u last krijgen van een lage bloeddruk met symptomen zoals duizeligheid, snelle of trage hartslag.Wanneer u te veel van Olmesartan/Amlodipine/HCT EG heeft ingenomen of wanneer een kind per ongeluk enkele tabletten heeft ingeslikt, ga dan onmiddellijk naar uw arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling en neem de verpakking van dit geneesmiddel of deze bijsluiter mee, of neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).Bent u vergeten Olmesartan/Amlodipine/HCT EG in te nemen?Als u een dosis vergeet in te nemen, neem dan de volgende dag gewoon uw normale dosis.Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het innemen van Olmesartan/Amlodipine/HCT EGHet is belangrijk dat u Olmesartan/Amlodipine/HCT EG blijft innemen tot uw arts zegt dat u ermee kunt stoppen.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in Olmesartan/Amlodipine/HCT EG?Olmesartan/Amlodipine/HCT EG 20/5/12,5 mg filmomhulde tabletten:De werkzame stoffen in dit middel zijn olmesartan medoxomil, amlodipine (onder de vorm van besilaat) en hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg olmesartan medoxomil, 5 mg amlodipine (onder de vorm van besilaat) en 12,5 mg hydrochloorthiazide.De andere stoffen in dit middel zijn:TabletkernLactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E 1202), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat.Filmomhullinghypromellose, lactosemonohydraat, macrogol (E 1521), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172).Olmesartan/Amlodipine/HCT EG 40/5/12,5 mg filmomhulde tabletten:De werkzame stoffen in dit middel zijn olmesartan medoxomil, amlodipine (onder de vorm van besilaat) en hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg olmesartan medoxomil, 5 mg amlodipine (onder de vorm van besilaat) en 12,5 mg hydrochloorthiazide.De andere stoffen in dit middel zijn:TabletkernLactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E 1202), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat.Filmomhullinghypromellose, lactosemonohydraat, macrogol (E 1521), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).Olmesartan/Amlodipine/HCT EG 40/10/12,5 mg filmomhulde tabletten:De werkzame stoffen in dit middel zijn olmesartan medoxomil, amlodipine (onder de vorm van besilaat) en hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg olmesartan medoxomil, 10 mg amlodipine (onder de vorm van besilaat) en 12,5 mg hydrochloorthiazide.De andere stoffen in dit middel zijn:TabletkernLactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E 1202), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat.Filmomhullinghypromellose, lactosemonohydraat, macrogol (E 1521), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172).Olmesartan/Amlodipine/HCT EG 40/5/25 mg filmomhulde tabletten:De werkzame stoffen in dit middel zijn olmesartan medoxomil, amlodipine (onder de vorm van besilaat) en hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg olmesartan medoxomil, 5 mg amlodipine (onder de vorm van besilaat) en 25 mg hydrochloorthiazide.De andere stoffen in dit middel zijn:TabletkernLactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E1202), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat.Filmomhullinghypromellose, lactosemonohydraat, macrogol (E 1521), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).Olmesartan/Amlodipine/HCT EG 40/10/25 mg filmomhulde tabletten:De werkzame stoffen in dit middel zijn olmesartan medoxomil, amlodipine (onder de vorm van besilaat) en hydrochloorthiazide. Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg olmesartan medoxomil, 10 mg amlodipine (onder de vorm van besilaat) en 25 mg hydrochloorthiazide.De andere stoffen in dit middel zijn:TabletkernLactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E 1202), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat.Filmomhullinghypromellose, lactosemonohydraat, macrogol (E 1521), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172).

Indicatie

Olmesartan/Amlodipine/HCT EG bevat drie werkzame stoffen: olmesartan medoxomil, amlodipine (onder vorm van amlodipinebesilaat) en hydrochloorthiazide. Deze drie stoffen helpen een hoge bloeddruk onder controle te houden.

 • Olmesartan medoxomil behoort tot de 'angiotensine II-receptorantagonisten'. Deze groep van geneesmiddelen verlagen de bloeddruk door de bloedvaten te laten ontspannen.
 • Amlodipine behoort tot de geneesmiddelengroep van de 'calciumantagonisten'. Amlodipine doet eveneens de bloeddruk dalen door de bloedvaten te laten ontspannen.
 • Hydrochloorthiazide is een 'thiazidediureticum' (plaspil). Door de nieren meer urine te laten produceren, helpt hydrochloorthiazide meer vloeistof uit het lichaam te verwijderen waardoor de bloeddruk daalt.

De werking van deze stoffen draagt bij tot het verlagen van de bloeddruk.Olmesartan/Amlodipine/HCT EG wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk:

 • bij volwassenen van wie de bloeddruk onvoldoende onder controle kan worden gebracht door een combinatie van olmesartan medoxomil en amlodipine, ingenomen als een vastedosiscombinatie, of
 • bij patiënten die reeds een vastedosiscombinatie van olmesartan medoxomil met hydrochloorthiazide samen met een monopreparaat van amlodipine of een vastedosiscombinatie van olmesartan medoxomil met amlodipine samen met een monopreparaat van hydrochloorthiazide innemen.
Contra indicatie

Wanneer mag u Olmesartan/Amlodipine/HCT EG niet innemen?

U bent allergisch voor olmesartan medoxomil, voor amlodipine of voor een bepaalde groep van calciumantagonisten (dihydropyridines), voor hydrochloorthiazide of voor gelijkaardige stoffen (sulfonamiden), of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, bespreek dit dan met uw arts voordat u Olmesartan/Amlodipine/HCT EG inneemt.

 • U hebt ernstige nierproblemen.
 • U hebt diabetes of een verminderde nierfunctie en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.
 • U hebt een lage kalium- of natrium- of een hoge calcium- of urinezuurconcentratie (met symptomen van jicht of nierstenen) in het bloed die niet verbeterden met een behandeling.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om Olmesartan/Amlodipine/HCT EG te vermijden tijdens de vroege zwangerschap. Zie ook "Zwangerschap en borstvoeding").
 • U hebt ernstige leverproblemen, uw galafscheiding is verstoord, de galafvoer vanuit uw galblaas is geblokkeerd (bv. door galstenen) of u hebt geelzucht (gele verkleuring van de huid en de ogen).
 • U hebt onvoldoende bloedtoevoer naar uw weefsels met symptomen als lage bloeddruk, lage polsslag, snelle hartslag of shock (waaronder cardiogene shock, dit betekent shock door ernstige hartproblemen).
 • U hebt een zeer lage bloeddruk.
 • De bloeduitstroom uit uw hart is langzaam of geblokkeerd. Dit kan gebeuren wanneer het bloedvat of de klep waarlangs het bloed van uw hart wegstroomt, vernauwd is (aortastenose).
 • Uw hart pompt onvoldoende bloed rond na een hartinfarct (acuut myocardinfarct). Een laag hartdebiet kan kortademigheid of zwelling van uw voeten en enkels veroorzaken.

Neem Olmesartan/Amlodipine/HCT EG niet in als een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.

Details
CNK4263406
FabrikantenEG Generics & Consumer
MerkenEG
Bijsluiter