Trisequens 3 X 28 Comp

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Trisequens® is een sequentiële combinatie van een oestrogeen en een prostageen voor de symptomatische behandeling van oestrogeendeficiëntie en behandeling van osteoporose bij vrouwen in de menopauze.

Gebruik

Vrouwen < 65 jaar

 • Iedere dag, zonder onderbreking, dient één tablet oraal te worden ingenomen, bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag, beginnend met een oestrogeenbehandeling (blauwe filmomhulde tablet) gedurende 12 dagen, gevolgd door een oestrogeen-progestageenbehandeling (witte filmomhulde tablet) gedurende 10 dagen en een oestrogeenbehandeling (rode filmomhulde tablet) gedurende 6 dagen
 • Wanneer het laatste rode tablet werd ingenomen, zal de behandeling de volgende dag voortgezet worden met de eerste blauwe tablet van een nieuwe kalenderverpakking

Toedieningswijze

 • Indien de patiënte vergeten is een tablet in te nemen, dient deze zo spoedig mogelijk ingenomen te worden binnen de volgende 12 uur.
 • Indien meer dan 12 uur verstreken zijn, dient de tablet weggegooid te worden
Samenstelling

Blauwe tablet: Estradiol 2 mg (als estradiolhemihydraat)

Witte tablet: Estradiol 2 mg (als estradiolhemihydraat) en norethisteronacetaat 1 mg

Rode tablet: Estradiol 1 mg (als estradiolhemihydraat)

hulpstoffen:

De kern van de blauwe, witte en rode tabletten bevat:

 • Lactosemonohydraat
 • Maïszetmeel
 • Hydroxypropylcellulose
 • Talk
 • Magnesiumstearaat

Filmomhulsel:

 • Blauwe tabletten: hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), indigokarmijn (E132) en macrogol 400
 • Witte tabletten: hypromellose, triacetine en talk
 • Rode tabletten: hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172) en propyleenglycol
Indicatie
 • Hormonale substitutietherapie (HST) voor de symptomen van oestrogeendeficiëntie bij vrouwen in de menopauze die meer dan 6 maand geleden hun laatste menstruatie hadden
 • Preventie van osteoporose bij vrouwen in de menopauze die een verhoogd risico op breuken vertonen en die geen andere geneesmiddelen, goedgekeurd voor de preventie van osteoporose, verdragen of voor wie deze geneesmiddelen tegenaangewezen zijn
Contra indicatie

- Aanwezigheid, voorgeschiedenis of vermoeden van borstkanker- Aanwezigheid, voorgeschiedenis of vermoeden van oestrogeengevoelige kwaadaardige tumoren (bv. endometriumcarcinoom)- Vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet bekend is- Onbehandelde hyperplasie van het endometrium- Vroegere of huidige idiopathische veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose, longembolie)- Actieve of vroegere arteriële trombo-embolische aandoening (bv. angina pectoris, myocardinfarct)- Gekende trombofiele aandoeningen (bv. proteïne C-, proteïne S- of antitrombinedeficiëntie)- Acute leveraandoening of voorgeschiedenis van leveraandoening, zolang de leverfunctietesten niet genormaliseerd zijn- Gekende overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen- Porfyrie

Details
CNK0386615
FabrikantenNovo Nordisk Pharma
Breedte68 mm
Lengte62 mm
Diepte38 mm
Verpakkingshoeveelheid3
Bijsluiter