Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Kapelfarma

Kapelstraat 40

2550 Kontich

Hoofdapotheker: Inge/ Freya Opsomer/ Van Es

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0872 471 745

Machtigingsnummer APB: 113106

Telefoonnummer: 03 457 62 49

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.