Maxalt Lyo Tabl 3 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Wat is MAXALT en waarvoor wordt dit middel gebruikt

MAXALT behoort tot een klasse geneesmiddelen die selectieve 5-HT1B/1D-receptoragonisten worden genoemd.

MAXALT wordt gebruikt voor de behandeling van de hoofdpijnfase van een migraineaanval bij volwassenen

Behandeling met MAXALT:

Vermindert zwelling van de bloedvaten rondom de hersenen. De hoofdpijn van een migraineaanval ontstaat door deze zwelling.

Gebruik

Wijze van toediening

MAXALT smelttabletten dienen niet profylactisch te worden toegepast.

MAXALT smelttabletten hoeven niet met vloeistof te worden ingenomen.

De smelttablet is verpakt in een blisterverpakking in een zakje van aluminiumfolie. Patiënten moeten de instructie krijgen om de blister niet uit het zakje te halen tot zij de smelttablet gaan innemen. Dan wordt de blisterverpakking met droge handen geopend en de smelttablet op de tong gelegd, waar deze oplost en met het speeksel kan worden doorgeslikt.

MAXALT is ook beschikbaar in tabletvorm.

De smelttablet kan worden gebruikt in situaties waarin geen vloeistof beschikbaar is, of ter voorkoming van misselijkheid en braken welke bij inname van een tablet met vloeistof kan optreden.

Dosering

Volwassenen van 18 jaar en ouder

De aanbevolen dosis is 10 mg.

Volgende doses: De doses moeten met een tussenpoos van minimaal twee uur worden ingenomen; per periode van 24 uur mogen niet meer dan 2 doses worden ingenomen.

bij terugkerende hoofdpijn binnen 24 uur: Als na aanvankelijke symptomatische verlichting de hoofdpijn terugkeert, mag één volgende dosis worden ingenomen, met inachtneming van de bovenbeschreven beperkingen.

bij uitblijvenderespons: de werkzaamheid van een tweede dosis ter behandeling van dezelfde aanval waarvoor de eerste dosis niet werkzaam is, werd niet in gecontroleerd klinisch onderzoek bestudeerd. Dus als een patiënt niet op de eerste dosis reageert, moet er voor dezelfde aanval geen tweede dosis worden ingenomen.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat patiënten die niet op de behandeling van een aanval reageren, waarschijnlijk wel op de behandeling van een volgende aanval zullen reageren.

Bij sommige patiënten moet de behandeling met een lagere dosis (5 mg) MAXALT smelttabletten worden ingesteld, met name bij de volgende patiëntgroepen:

• patiënten die propranolol gebruiken. Zij moeten propranolol minstens twee uur voor of na gebruik van rizatriptan innemen (zie rubriek 4.5)

• patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie

• patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie

De doses moeten met een tussenpoos van minstens twee uur worden ingenomen; per periode van 24 uur mogen niet meer dan twee doses worden ingenomen.

Pediatrische patiënten

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid van MAXALT bij kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld.

De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in rubrieken 5.1 en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan.

Ouderen

De veiligheid en werkzaamheid van rizatriptan bij patiënten ouder dan 65 jaar zijn niet systematisch onderzocht.

Samenstelling

MAXALT LYO 10 mg Lyophilisaat voor oraal gebruik

Iedere smelttablet bevat 14,53 mg rizatriptanbenzoaat (overeenkomend met 10 mg rizatriptan).

Hulpstof(fen) met bekend effect: aspartaam (E951) 3,75 mg in de 10 mg smelttablet.

Gelatine, mannitol (E421), glycine, aspartaam (E951), en pepermunt smaak (bestaande uit pepermuntolie, maltodextrine, en dextrine).

Indicatie

Acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraineaanvallen met of zonder aura bij volwassenen.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen. Gelijktijdige toediening van monoamineoxidase (MAO)-remmers of gebruik binnen twee weken na stopzetting van behandeling met een MAO-remmer. MAXALT smelttabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige lever- of nierinsufficiëntie. MAXALT smelttabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een doorgemaakt cerebrovasculair accident (CVA) of transient ischemic attack (TIA). Matig ernstige of ernstige hypertensie of onbehandelde lichte hypertensie. Vastgestelde coronaire hartziekte, waaronder ischemische hartziekte (angina pectoris, doorgemaakt myocardinfarct of vastgestelde stille ischemie), objectieve en subjectieve symptomen van ischemische hartziekte, of Prinzmetal-angina. Perifeer vaatlijden. Gelijktijdig gebruik van rizatriptan en ergotamine, ergotaminederivaten (waaronder methysergide) of andere 5-HT1B/1D-receptoragonisten.

Details
CNK1446491
FabrikantenMSD Belgium
Breedte25 mm
Lengte80 mm
Diepte90 mm
Verpakkingshoeveelheid3
Bijsluiter